Als ondernemer wil je graag dat je klanten tevreden zijn. Soms ben je zelf echter niet zo blij met je klanten, namelijk als ze hun rekening niet betalen. Als vriendelijk vragen en herinneringen sturen niet helpt, zit er maar één ding op: een incassoprocedure starten. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor een advocatenkantoor in Veldhoven dat gespecialiseerd is in incasso’s. Benieuwd hoe je zelf een incassoprocedure start? Dat lees je in dit artikel. 

De eerste stap: zelf incasseren

Als een klant zijn rekening niet binnen de gestelde termijn betaalt, probeer je eerst zelf je geld alsnog te krijgen. Dat kun je doen door je klant te bellen, door hem een betalingsherinnering te sturen of door een aanmaning te sturen. Een herinnering is nog vriendelijk van toon. Wordt er dan nog niet betaald, dan kan in een aanmaning een hardere toon gehanteerd worden. Dit is de laatste kans voor de klant om de rekening nog gewoon te betalen.

Stap 2: het buitengerechtelijk incassotraject

Als de klant ook na een aanmaning weigert te betalen, wordt het tijd een incassobureau in te schakelen. Deze neemt het nu van de ondernemer over. Het incassobureau zal beginnen met het sturen van aanmaningen. Reageert de wanbetaler hier niet op, dan zal het incassobureau overgaan naar de volgende fase.

De derde stap: het gerechtelijk incassotraject

Als besloten is een gerechtelijk incassotraject te starten, krijgt de debiteur een dagvaarding. Indien mogelijk wordt deze door een deurwaarder persoonlijk overhandigt. Het incassobureau stelt de dagvaarding op. Hierin staat dat de ontvanger voor de rechtbank moet verschijnen. De rechter oordeelt vervolgens wie er gelijk heeft: de incassant of de debiteur.

De vierde en laatste stap: executie

De rechter heeft geoordeeld, de wanbetaler moet alsnog betalen. Als hij dit nog steeds niet doet, neemt de deurwaarder het over. Deze kan beslag leggen op het salaris of de uitkering van de debiteur, of op zijn bankrekeningen of spullen. De deurwaarder kan eventueel eigendommen verkopen. Met de opbrengst van de in beslag genomen zaken kan de rekening alsnog betaald worden. Helaas voor de debiteur zal hij meestal ook de kosten voor de hele incassoprocedure moeten betalen.

Wie huur je in om te incasseren?

Voor het binnenhalen van betalingen van onwillige klanten kun je naar een incassobureau stappen. Daarnaast kun je kiezen voor bijvoorbeeld een advocatenkantoor, dat gespecialiseerd is in incasso’s.