De Arbowet is een van de belangrijkste sociale wetten binnen de verzorgingsstaat. Deze wet, is een afkorting van Arbeidsomstandighedenwet. Een accountant in Etten-Leur kan jouw als werkgever of werknemer veel over deze wet en jouw plichten en rechten vertellen. In dit artikel leggen we uit wat het doel van de Arbowetgeving precies is. Waarom is deze wet door de Nederlandse overheid in het leven geroepen? En sinds wanneer bestaat de Arbowet?

Wanneer is de Arbowet ontstaan?

Om meteen met de deur in huis te vallen: de Arbowet is in 1980 ontwikkeld. De wet, die bedoeld was om de oude Veiligheidswet uit 1934 te vervangen werd echter niet direct ingevoerd. Dat duurde nog enkele jaren, zo vertelt een accountant in Etten-Leur ons recent. Vanaf 1983 is de Arbeidsomstandighedenwet stap voor stap in de praktijk gebracht op de arbeidsmarkt. De Arbowetgeving bestaat uit drie delen. De wet zelf is een zogeheten kaderwet, wat inhoudt dat de regelgeving niet heel direct beschreven staat. De Arbowet zelf biedt algemene richtlijnen en bepalingen om op alle soorten werkvloeren veilig te kunnen werken. Geen directe regelgeving dus, maar duidelijke kaders waarbinnen er veilig gewerkt kan worden. Het tweede deel en derde deel van de Arbobepalingen zijn het Arbobesluit en de Arboregeling. In deze documenten staan de concrete regels beschreven, die in specifieke beroepsgroepen en bedrijfstakken belangrijk zijn voor de veiligheid.

Wat waren belangrijke motieven om de Arbowet in te voeren?

Het belangrijkste doel van de Arbowet is om de veiligheid op het werk in ons land te vergroten. Hierdoor moet het aantal bedrijfsongevallen teruggedrongen worden. Zeker in bepaalde beroepssectoren, zoals de bouw en chemische industrie, lopen werknemers verhoogde risico’s. Vanuit de Arbowet worden algemene kaders en specifieke veiligheidsafspraken gemaakt, om het werken voor zowel werkgevers als werknemers veiliger te maken.

Aanpassing van de Arbowet in 2007

Veiligheid op het werk is dus het hoofddoel van de Arbowet. De Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling waren echter soms te streng en onpraktisch. Om deze reden is de Op 1 januari 2007 is de Arbowet vereenvoudigd. Dat wil zeggen dat de wet in 2007 aangepast. Sindsdien worden er nog steeds doelvoorschriften gesteld. Maar nieuwe is dat de werkgevers en werknemers gezamenlijk ruimte hebben om hier invulling aan te geven. Als de normdoelstellingen maar bereikt worden.