Bedrijfsstrategie bepalen

 Bij het bepalen van een bedrijfsstrategie moet er met veel zaken rekening worden gehouden. Het is belangrijk dat hierbij verschillende externe ontwikkelingen van een onderneming in kaart worden gebracht. Hierbij wordt er gekeken naar welke invloeden de doelen van een onderneming zal kan gaan belemmeren. Op deze invloeden moeten maatregelen worden bedacht, die vervolgens zullen worden meegenomen in de strategie van het bedrijf.

 

SWOT-model

Het in kaart brengen van verschillende invloeden kan gedaan worden met het SWOT-model. Dit model geeft de sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen van een onderneming weer. Uit deze SWOT-analyse komen verschillende kritische factoren. Deze factoren zijn de basis voor een goede bedrijfsstrategie.

Financiële onderbouwingen

Een goede strategie voor een bedrijf of onderneming is niks zonder financiële onderbouwingen. De financiële onderbouwing kant goed worden ingezet in een financieel plan. Het financiële plan is weer belangrijk voor de strategie van het bedrijf. De strategie van een bedrijf bepalen is niet iets wat regelmatig binnen een bedrijf gebeurd. Eén goede strategie moet voldoende zijn om de onderneming jaren lang, en misschien wel altijd te laten groeien.

Doelen opstellen

Voor dat de bedrijfsstrategie is bepaald moeten er verschillende doelen opgezet worden. Deze doelen wil de onderneming binnen een bepaalde tijd halen. Dit kan bijvoorbeeld gaan om financiële doelen (een omzetdoel), maar ook over het groeien van de onderneming. Bijvoorbeeld doorgroeien tot meerdere landen om de concurrentiepositie te verhogen. Alle doelen van een bedrijf of onderneming moeten worden weergeven in een overzicht. Met dit overzicht kan een bedrijfsstrategie bepaald worden. Hierbij moet wel rekening gehouden worden met financiële mogelijkheden binnen de onderneming. Elk doel moet wel haalbaar zijn, zonder dat de onderneming is financiële problemen terecht kan komen. Let hier dus goed op!

Financieel plan

Een financieel plan opstellen is voor elke onderneming belangrijk. Dit plan is een hulpmiddel om te kijken over het ondernemingsplan haalbaar is en een hulpmiddel voor het bepalen van de bedrijfsstrategie. Een strategie van een bedrijf zal vaak verschillende plannen uitvoeren. Voor deze plannen is weer een financieel plan nodig. Het financiële plan bestaat uit 4 vergrotingen:

Investeringsbegroting

Financierings

begroting

Exploitatie

begroting 

Liquiditeits

begroting

Afhankelijk van de vormgeving binnen de onderneming kan er ook nog een privé begroting gemaakt worden.