ZZP ondersteuning

Een ZZP’er kan in verschillende financiële problemen komen, of dreigt in een financieel probleem te belanden. Voor deze ondernemers is er hulp. Deze hulp kan aangevraagd worden bij de gemeente. Wij leven in een tijd waar het covid-19 virus een grote rol speelt. Speciaal voor deze tijd is er extra ondersteuning voor ZZP’ers.

Ondersteuning via de gemeente

Wanneer je als onderneming zelf niet uit de financiële problemen komt, kan er hulp gevraagd worden bij de gemeente. De gemeente zal hulp bieden met een bijstand voor zelfstandigen en/of een schuldverlening. Ook kan een onderneming in aanraking komen met het bijstand voor zzp’ers-krediet. Hiermee kan de schulden van een onderneming worden afbetaald. Als allereerst zal een gemeente kijken of de onderneming levensvatbaar is. Dit houd in dat een onderneming na het ontvangen van een bijstand, in staat is om de levensonderhoud van de onderneming te voorzien. Met als doel dat de onderneming kan blijven doorzetten. Als de onderneming niet meer levensvatbaar is kan het bedrijf stoppen en bijstand van de gemeente krijgen.

Ondersteuning tijdens de coronacrisis

Het coronavirus heeft invloed op vele ondernemers. Deze ondernemers zijn ongewild in de financiële problemen terecht gekomen. Dit dankzij de verplichte sluiting van de onderneming bijvoorbeeld. Om deze ondernemingen te steunen heeft de overheid geld weggelegd. Dit geldt ook voor veel ZZP’ers, het pakket bestaat uit de volgende regelingen:

  • Tijdelijke tegemoetkoming loonkosten bedrijven en inkomen zzp-ers

 

  • Extra ondersteuning van minimaal drie maanden voor ondernemers met een levensvatbaar bedrijf

 

  • Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes
  •  Verruiming regeling garantie Ondernemings-financiering

  • Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits

  • Tijdelijke borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven
  • Overleggen over toeristenbelasting en cultuursector

 

  • Compensatieregeling getroffen sectoren

Hiermee hoop de overheid bedreigende ondernemingen in deze tijd te redden. Vele bedrijven hebben last van het covid-virus en hebben met het pakket weer hoop voor de toekomst.

De bijstand voor zelfstandigen

Het kan zijn dat de onderneming weinig inkomen heeft, dit kan tijdelijk of standaard zijn. Hiermee kan een onderneming in aanmerking komen voor de Bbz (bijstandsverlening voor zelfstandigen). Dit is de uitkering die de gemeente geeft voor de levensonderhoud van de onderneming. Hiermee hoopt de gemeente de onderneming opnieuw te laten lopen. De gemeente bepaald of een onderneming hiervoor in aanmerking kan komen en neemt dit besluit.